МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
reply

13-14 октября 2022 года

Материалдар бойынша осы жинақ дайындалған халықаралық ғылыми-практикалық онлайн-конференция бүгінгі таңда ең маңызды мәселелерге – құқық қорғау органдары қызметкерлерінің кәсіби қызметін моральдық-психологиялық қамтамасыз ету мәселелеріне арналды. Әлемдегі елеулі саяси және әлеуметтік келіспеушіліктер жағдайында құқық қорғау қызметі шиеленісті сезінуде, бірақ қызметкерлер Отан мен өз елінің азаматтарының мүдделеріне қызмет етуге дайын болуы керек. Психологиялық қызмет қызметкерлердің осындай дайындығын алғашқылардың бірі болып қамтамасыз етеді. Сондықтан бағдарламада айтылған конференция мәселелерін талқылау өте өзекті болды.

Published in 2022